Verified
Batch 11241 Photos (18).jpg
Batch 11241 Photos (18).jpg
Batch 11241 Photos (6).jpg
Batch 11241 Photos (18).jpg
Batch 11241 Photos (21).jpg
Batch 11241 Photos (4).jpg
Batch 11241 Photos (11).jpg
Batch 11241 Photos (9).jpg
Leighton SA, Australia
The Camels Hump Road Leighton South Australia 5417 AU
Size
8x4x3 Squares
Grade
Utility
Crude Protein
5.7
ADF
29.1
NDF
49.4
ME
9.8
Water Soluble Carbohydrates
15.8
Batch 11243 Photos (1).jpg
Leighton SA, Australia 0 km
Batch 11242 Core Test Photo.jpg
Leighton SA, Australia 0 km
Batch 15527 Photo.jpg
Hanson SA, Australia 14.43 km
Batch 12256 Photo (17).jpg
Hanson SA, Australia 14.43 km
Batch 15522 Photo (16).jpg
Hanson SA, Australia 14.43 km
Batch 15525 Photo (11).jpg
Burra SA, Australia 19.06 km
Batch 15524 Photo (11).jpg
Burra SA, Australia 19.06 km
Batch 15523 Photo (18).jpg
Burra SA, Australia 19.06 km
Batch 15521 Photo (15).jpg
Burra SA, Australia 19.06 km
Batch 24921 (Batch 4656) Photos  (3).JPG
Farrell Flat SA, Australia 19.77 km
Batch 10791 image (1).jpg
Hacklins Corner SA, Australia 28.22 km
Batch 106610 Photos (2).jpg
Mintaro SA, Australia 28.91 km
Batch 10663 Photos (6).jpg
Mintaro SA, Australia 28.91 km
Batch 3729 David Mitchell - Chelston Shed Lucerne (2).jpg
Mintaro SA, Australia 30.01 km
Batch 3900 - Photos (3).jpg
Mintaro SA, Australia 30.01 km
Batch 3960 David Mitchell -  Chelston Shed - Vetch & Lucerne (12).jpg
Mintaro SA, Australia 30.01 km
Batch 106612 Photos (3).jpg
Mintaro SA, Australia 30.01 km
Batch 106611 Image (9)website.jpg
Mintaro SA, Australia 30.01 km
Batch 10669 Photos (13)website.jpg
Mintaro SA, Australia 30.01 km
Batch 10668 Photos (6)website.jpg
Mintaro SA, Australia 30.01 km
Showing 1 - 20 of 29 results