Verified
Batch 106610 Photos (2).jpg
Batch 106610 Photos (2).jpg
Batch 106610 Photos (1).jpg
Batch 106610 Photos (3).jpg
Batch 106610 Photos (4).jpg
Batch 106610 Photos (7).jpg
Batch 106610 Photos (8).jpg
Batch 106610 Photos (10).jpg
Mintaro SA, Australia
53 Burra Street Mintaro South Australia 5415 AU
Size
8x4x3 Squares
Grade
Utility
Crude Protein
5.9
ADF
35.0
NDF
58.9
ME
8.7
Water Soluble Carbohydrates
14.5
Batch 10663 Photos (6).jpg
Mintaro SA, Australia 0 km
Batch 3729 David Mitchell - Chelston Shed Lucerne (2).jpg
Mintaro SA, Australia 2.45 km
Batch 3900 - Photos (3).jpg
Mintaro SA, Australia 2.45 km
Batch 3960 David Mitchell -  Chelston Shed - Vetch & Lucerne (12).jpg
Mintaro SA, Australia 2.45 km
Batch 106612 Photos (3).jpg
Mintaro SA, Australia 2.45 km
Batch 106611 Image (9)website.jpg
Mintaro SA, Australia 2.45 km
Batch 10669 Photos (13)website.jpg
Mintaro SA, Australia 2.45 km
Batch 10668 Photos (6)website.jpg
Mintaro SA, Australia 2.45 km
Batch 10667 Photos (3)website.jpg
Mintaro SA, Australia 2.45 km
Batch 10665 Photos (16)website.jpg
Mintaro SA, Australia 2.45 km
Batch 24921 (Batch 4656) Photos  (3).JPG
Farrell Flat SA, Australia 12.03 km
Batch 15527 Photo.jpg
Hanson SA, Australia 21.11 km
Batch 12256 Photo (17).jpg
Hanson SA, Australia 21.11 km
Batch 15522 Photo (16).jpg
Hanson SA, Australia 21.11 km
Batch 11243 Photos (1).jpg
Leighton SA, Australia 28.91 km
Batch 11242 Core Test Photo.jpg
Leighton SA, Australia 28.91 km
Batch 11241 Photos (18).jpg
Leighton SA, Australia 28.91 km
Batch 15525 Photo (11).jpg
Burra SA, Australia 32.99 km
Batch 15524 Photo (11).jpg
Burra SA, Australia 32.99 km
Batch 15523 Photo (18).jpg
Burra SA, Australia 32.99 km
Showing 1 - 20 of 31 results